Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Klasa ogólna - komunikacji społecznej

Klasa realizująca typowy program, Liceum Ogólnokształcącego wzbogacony o zajęcia dodatkowe. Dodatkowe zajęcia maja na celu wsparcie rozwoju zdolności poznawczych, twórczości i kompetencji społecznych uczniów Zajęcia dodatkowe odbywać się będą w klasach 1-4 i dotyczyć będą: rozwoju strategii uczenia się i procesów poznawczych uczniów, wsparcia rozwoju kompetencji psychologiczno-społecznych oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem i skupienia uwagi. Innowacja stanowi odpowiedź na potrzeby współczesnych uczniów, ginących w chaosie informacji i bodźców otaczającego ich świata, nieradzących sobie ze skupieniem uwagi, selekcjonowaniem informacji, wykorzystywaniem ich w praktyce, stałą presją powszechnego sukcesu, ciągłym ocenianiem i wynikającym z tego stresem. Przedmioty rozszerzone: • Język polski • Język obcy • Wiedza o społeczeństwie Przedmioty dodatkowe zaplanowane w formie warsztatowej: • umiejętności społeczno-poznawcze • strategie uczenia się • wychowanie fizyczne z elementami relaksacji

 

people-2944064_1920.jpeg

Wersja XML