Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Klasa ogólna Blogersko -Artystyczna

WSPÓŁPRACA Z:

Wojciechem Tumidalskim– Ambasadorem Wałbrzycha, dziennikarzem „ Rzeczpospolitej”, wcześniej reporterem  PAPu,

Aldoną Ziółkowską- Bielewicz– dziennikarką, trenerką w zakresie komunikacji interpersonalnej, specjalistką z zakresu wiedzy o mediach, długoletnią redaktor naczelną tygodnika Nowe Wiadomości Wałbrzyskie wydawanego w Wałbrzychu, prezeską grupy medialnej Errata,

Bartłomiejem Paulusem – dziennikarzem Radia RMF MAXX,

Agnieszką Mazur- Sztynek –  autorką bloga „Nie jestem przezroczysta”, prowadzącą zajęcia dziennikarsko- literackie we wrocławskim MDK;

FORMY ZAJĘĆ DODATKOWYCH- PROFILOWYCH:

·        warsztaty dziennikarskie– dziennikarskie abc

·        zajęcia z patronami medialnymi – spotkania w sieci, lekcje w szkole, zajęcia wyjazdowe do Wrocławia na warsztaty pisarskie

·        wycieczki dydaktyczne – TV Wrocław, Warszawa – redakcja „Rzeczpospolitej” i spotkanie z Wojciechem Tumidalskim, RMF MAXX Wałbrzych

·        lekcje informatyki – tworzenie własnej strony www, blogu, kanału na YouTube, nagrywanie dźwięku i wizji, projektowanie graficzne, technologia i narzędzia pracy w mediach cyfrowych

·        zajęcia teatralne – czyli trochę teorii, dużo praktyki

              wejście w role, wyrażanie uczuć ( warsztat aktora – amatora, kształcenie różnych sprawności)

              kultura żywego słowa, współpraca w grupie;

              zabawy i gry dramowe;

              przygotowywanie spektakli, etiud teatralnych i ich prezentacja na forum szkoły;

·        elementy animacji kultury

·        sztuki plastyczne

Wersja XML