Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Harmonogram rekrutacji

LINK DO PORTALU REKRUTACYJNEGO

PDFTerminarz postępowania rekrutacyjnego 2023 - 2024.pdf (518,11KB)
 

Harmonogram rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu

15 maja – 31 maja 2023 r.

Złożenie wniosku ( w sekretariacie szkoły lub elektronicznie) wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły do klas sportowej i przygotowania wojskowego.

15 maja – 19 czerwca 2023 r.

Złożenie wniosku ( w sekretariacie szkoły lub elektronicznie) wraz z dokumentami o przyjęci do szkoły do klas policyjnej, strażackiej, blogersko – artystycznej oraz komunikacji społecznej.

7 czerwca 2023 r. godz.14.00

Pierwszy termin prób sprawności fizycznej do klas sportowej i przygotowania wojskowego.

16 czerwca 2023 r.

Pierwszy termin - podanie na stronie internetowej szkoły listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawnościowej

23 czerwca - 10 lipca 2023 r.

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

28 czerwca 2023 r. godz.10.00

Drugi termin prób sprawności fizycznej do klas sportowej i przygotowania wojskowego dla tych, którzy z uzasadnionych, ważnych przyczyn (np. choroba) nie mogli wziąć udziału w pierwszym terminie.

7 lipca 2023 r.

Drugi termin  - podanie na stronie internetowej szkoły listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik testu sprawnościowego

18 lipca 2023 r. 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

19 lipca - 28 lipca 2023 r.

Potwierdzenie przez kandydatów zakwalifikowanych woli przyjęcia do szkoły - dostarczenie do szkoły oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

31 lipca 2023 r. godz.12.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wersja XML