Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Matura

PDFHARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 2021


Poniżej zamieszczona jest informacja dotycząca sposobu organizacji Egzaminu Maturalnego – aktualizacja z 29 grudnia 2020

PDFAktualizacja informacji o maturach
PDFWytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów maturalnych w 2021r
 

Wersja XML